८ जनाको मृत्यु « बाघपाइला न्युज – तटस्थताको प्रतिक