अन्तर्वार्ता/व्यक्तित्व « बाघपाइला न्युज – तटस्थताको प्रतिक